Rainie Deer DT-02 尤克里里 26寸T型面单桃花芯木Ukulele

Rainie Deer DT-02 尤克里里 26寸T型面单桃花芯木Ukulele

Rainie Deer DT-02 尤克里里 产品参数

指板及琴码:玫瑰木
琴颈:一体式桃花芯
面板:桃花芯单板
背侧板:桃花芯
弦枕:牛骨
尺寸:26寸T型
品格:17品
琴弦:意大利原装Aquila琴弦
装饰工艺:激光镭射琴頭及面板雕花

Rainie Deer DT-02 尤克里里 外观图片

Rainie Deer DT-02 尤克里里 外观图片

Rainie Deer DT-02 尤克里里 外观图片2

Rainie Deer DT-02 尤克里里 外观图片3

Rainie Deer DT-02 尤克里里 外观图片4

Rainie Deer DT-02 尤克里里 外观图片5

Rainie Deer DT-02 尤克里里 外观图片6

Rainie Deer DT-02 尤克里里 外观图片7

Rainie Deer DT-02 尤克里里 外观图片8

留言评论