Rainie尤克里里Troubadour S-10L 21寸加长琴颈S型桃花芯木Ukulele

Rainie Troubadour S-10L尤克里里 21寸加长琴颈S型桃花芯木

Rainie Troubadour S-10L尤克里里 参数介绍

指板及琴码:玫瑰木
琴颈:一体式桃花芯
面板:桃花芯
背侧板:桃花芯
弦枕:牛骨
尺寸:21寸S型 加长琴颈
品格:17品
琴弦:意大利原装Aquila琴弦
装饰工艺:激光镭射琴头及面板雕花

Rainie Troubadour S-10L尤克里里 图片介绍

Rainie Troubadour S-10L尤克里里 图片介绍Rainie Troubadour S-10L尤克里里 图片介绍Rainie Troubadour S-10L尤克里里 图片介绍Rainie Troubadour S-10L尤克里里 图片介绍Rainie Troubadour S-10L尤克里里 图片介绍Rainie Troubadour S-10L尤克里里 图片介绍

留言评论